Produkter & Tjänster

Låssystem
Det finns ett stort utbud av låssystem på marknaden. Vi på LLT hjälper dig att hitta den rätta modellen för just dig. Tack vare vårt goda samarbete med stora tillverkare, som Assa, Dorma och Kaba, kan vi erbjuda dig den allra bästa lösningen.

Passagesystem​
Vi erbjuder kvalitativa passagesystem från Aptus, Axema, RCO och Solid. Med dessa system kan du enkelt tidsstyra dina lås samt spärra korten vid behov. Kortläsarna  lätthanterliga och enkla att administrera. 

Kameraövervakning
Vill du öka tryggheten i dina lokaler kan du göra det med kameraövervakning (CCTV). Övervakningssystemet kan såväl minska brott samt underlätta identifiering om brott misstänks. Tack vare dagens teknik är systemet mycket enkelt att sköta. Allt material samlas på en dator, vilket gör det lättillgängligt för dig.

Inbrottslarm
De flesta företagen väljer idag att investera i ett inbrottslarm. Det hjälper till att både förebygga samt avbryta inbrottsförsök tack vare sirener och blixtljus. Du kan dessutom koppla larmet till en larmcentral och på så sätt få vaktpersonal utskickad till platsen om larmet går. LLT hjälper dig gärna att ta fram rätt säkerhetsanläggning för just ditt företag.

Lås Larmteknik är Godkänd anläggarfirma inbrottslarm larmklass 2.

Vi kan bland annat stå till tjänst med följande:
 • Låssystem
 • Passagesystem
 • Kameraövervakning
 • Inbrottslarm
 • Integrerade system
 • RCO M5mega certifierad
 • Brandlarm
 • Utrymningslarm
 • Låsöppningar
 • Fastighetssytem Aptuspartner/ RCO M5
 • Tillverkning av nycklar och cylindrar
 • Kassaskåp
 • Reparationer
 • IP-baserade lösningar